Kontakt O škole Novinky Čo sa udialo Fotoalbum Kalendár Užitočné linky Počasie Rada školy Rodičovská rada
Navigácia

Jedáleň

Školská jedáleň

 

 

                                                                Odhlasovanie  stravy

Stravu je možné odhlásiť deň vopred alebo v ten deň - telefonicky alebo osobne - vždy

                    najneskôr     do 7,30 hod. ráno                 

 

 

Bližšie informácie na č.tel.:  045/6743385 alebo 0907 882 463

 

 

                Vážení rodičia,

              dovoľujem si Vás upozorniť, že MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V KREMNICI  schválilo od 1.9.2011  návrh na zvýšenie

              stravného v  Školskej jedálni pri Základnej škole Angyalova ulica 401/26 nasledovne:

              výška stravného na jeden obed podľa 2. finančného pásma

                                                      1. stupeň  /žiaci 1. - 4. ročníka/             0,95 €

                                                       2. stupeň /žiaci 5. - 6. ročníka/             1,01 €

                                                       Desiata                                                    0,45 €

                                          

Školský  rok 2018/2019           

 

OBED:         I.stupeň  0,95 €    

                   II.stupeň  1,01 €

DESIATA:   0,45 €

 

Úhrada za stravovanie v hotovosti /resp. jednorázový vklad na účet/ 

 

 

      Mesiac

Počet dní v mesiaci

 

    Desiata

 

1. stupeň

   / 1. – 4. ročník/

 

       2. stupeň

  / 5. – 6. ročník/

September  2018

 

20

9,00

19,00 + 2,50RN

20,20+ 2,50 RN

Október 2018

 

22

9,90

20,90+2,50 RN

22,22+2,50RN

November 2018

 

20

9,00

19,00+2,50RN

20,20+2,50RN

December 2018

 

15

6,75

14,25+2,50RN

15,15+2,50RN

Január 2019

 

18

8,10

17,10+2,50RN

18,18+2,50RN

Február 2019

 

19

8,55

18,05+2,50RN

19,19+2,50RN

Marec 2019

 

16

7,20

15,20+2,50RN

16,16  + 2,50RN

Apríl 2019

 

18

8,10

17,10+2,50RN

18,18 + 2,50 RN

Máj 2019

 

21

9,45

19,95+2,50RN

21,21+2,50RN

Jún 2019

 

20

9,00

19,00+2,50RN

20,20+2,50RN

 

 

Jednorázový vklad do VÚB– najneskôr do 20-teho  v mesiaci  na nasledujúci mesiac.

 

Príkaz na úhradu na číslo účtu: SK02 0200 0000 0017 4463 0659 najneskôr  do 20 –teho v mesiaci, aby  bola platba prevedená na nasledujúci mesiac.

   

Variabilný symbol :  2018/2019

Konštantný symbol: 0308

 

V správe pre prijímateľa uviesť    priezvisko, meno a triedu stravníka.

 

Výška mesačného stravného:    I. stupeň                    19,00 + 2,50 RN  =  21,50

                                                  II. stupeň                     20,20  + 2,50 RN = 22,70  

                                                  Desiata                         9,00           

                                             Zamest. školy uhrádzajú   23,40  /22,40 stravné + 1,00 RN/

                                                                    /stravná jednotka 1,12 € ,1,48 RN = 1,43 hradí zamestnávateľ,  

                                                                     0,05 zamestnanec/

                                              Cudzí stravníci                52,00 / 1,12 stravná jednotka + 1,48 réžijné náklady/

                                                                                             

 

 

 

RN - réžijné náklady /viď. VZN č. 5/2015 

http://www.kremnica.sk/2015/06/26/vzn-52015/

RN  - zmena - viď. VZN  4/2017

http://www.kremnica.sk/2017/06/16/vseobecne-zavazne-nariadenie-mesta-kremnice-c-42017-o-urceni-vysky-prispevkov-ciastocnej-uhrady-nakladov-od-zakonnych-zastupcov-deti-a-ziakov-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach-zriadovatelskej-poso/

Výška mesačného stravného  =    priemer 20 dní v mesiaci   x   stravná jednotka                                                

 

 

                                                                                                               Janka Speváková - ved.ŠJ