Kontakt O škole Novinky Čo sa udialo Fotoalbum Kalendár Užitočné linky Počasie Rada školy Rodičovská rada
Navigácia
 • "Kráľu, kráľu, daj vojačka!"

  Túto detskú hru pozná snáď každý z nás. Na hodine telesnej a športovej výchovy si šli štvrtáci opäť užiť krásne jesenné počasie, zažiť radosť z hry a upevniť kamarátstva. 

 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • "Záchrana som ja"

  Projekt podporila Nadácia Alianz a nezávislá organizácia Falck.

  So súhlasom rodičov sa žiaci IV.B sa zapojili do projektu s názvom "Záchrana som ja". Na hodinách výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania vytvorili knižku, v ktorej boli kresby a báseň na tému záchrany života. 

  Cieľom projektu je vrátiť tému prvej pomoci do základných škôl, naučiť deti dbať o svoju bezpečnosť, myslieť dopredu a predchádzať tak úrazom v školských zariadeniach. 

  Vzniknutú knižku sme poslali 10.10.2018 do súťaže o možnosť vyhrať:

  • automatický externý defibrilátor (AED), 
  • skrinku s alarmom pre AED, 
  • servisný výjazd po 2 rokoch od inštalácie AED, 
  • doplnkovú sadu k AED - Starter kit pre deti,
  • kurz prvej pomoci pre pedagógov (max. 30 pedagógpv / 1 škola),
  • ukážky prvej pomoci so sanitkou pre 1. stupeň ZŠ,
  • školský výlet pre triedny kolektív na území SR so stravou, poistením a programom.

  Držme päste, aby sme boli úspešní. 

 • Pozvánka na ZRPŠ

  Milí rodičia, pozývame Vás na celoškolské ZRPŠ, ktoré sa bude konať dňa 4.10.2018 o 15:00 hod v priestoroch auly (v budove 1. stupňa na 2. poschodí). Po celoškolskom ZRPŠ budú nasledovať triedne schôdze v jednotlivých triedach. Tešíme sa na Vás

 • Ochrana života a zdravia

  Dňa 27.6. sme absolvovali teoretickú prípravu na OZO. Počas zdravotnej prípravy sme si zopakovali, čo si pamätáme z minulého stretnutia, no dozvedeli sme sa aj veci nové. Ukázali sme si na figurantoch, ako postupovať pri podaní prvej pomoci.Na ďalšom stanovišti sme absolvovali vojenskú prípravu s kapitánom Bírešom a čatárom Kmeťom.Počas dopravnej prípravy sme si pripomenuli zásady cestnej premávky a bezpečnostný technik nám ukázal rôzne ochranné oblečenie či pomôcky. Pripomenul nám, že vždy sa oplatí si premyslieť, čo a ako budeme robiť, aby sme predišli úrazu.Teória je potrebná pre prax, a preto veríme, že keď to bude potrebné, budeme vedieť využiť nadobudnuté vedomosti.

 • "Buď aktívny!"

  To bolo heslo našej dnešnej športovej aktivity, do ktorej sme sa zapojili v rámci Medzinárodného týždňa športu.

  Žiaci I. stupňa  v rámci európskeho týždňa športu na podujatí "Športujeme s Novaškom" absolvovali hodinový tanečný fitnes program - Zumbu. O radosti s pohybu svedčil neubúdajúci úsmev na tvárach všetkých detí, takže opäť konštatujeme, že byť aktívnym má význam. V rôznych "šaba-daba" disciplínach si naši starší žiaci zmerali sily, ktoré už občas aj dochádzali, keď sme "splavovali" rieku s veľkým nákladom. Zahrali sme si office tenis, no ešte pred tým sme sa museli zhlboka nadýchnuť, aby sme pomocou balóna sfúkli pripravené predmety. Museli sme tiež prekonať opičiu dráhu, kde nepochybne bola potrebná fyzická sila. V niektorých disciplínach však okrem fyzických síl, bolo potrebné prepojiť to s umom a zišla sa aj dobrá pamäť, hlavne v "pamätáčiku".

  Čo však bolo netradičné neporovnávali sme si sily medzi triedami, ale družstvá sme vyskladali so všetkých vekových kategórií, kde bola mimoriadne dôležitá spolupráca a vzájomná pomoc. Bolo priam dojímavé, ako "veľkí" pomáhajú "malým" ...
  Veríme, že pri dnešnej akcii sme sa nielen zapotili, ale aj výborne zabávili.

   

   

 • ,, Buď aktívny, pomôž kamarátovi ! "

   

  Žiaci našej školy sa 25.9.2018 zapoja športovými aktivitami do 4. ročníka Európskeho týždňa športu, ktorého koordinátorom je Národné športové centrum.

  Bližšie informácie

  Športovými aktivitami rôzneho druhu si pripomenieme, že šport je dôležitý. Cieľom je spájať jednotlivcov, kolektívy, byť aktívny a pomôcť kamarátovi. Je pripravené pre najmenších ZUMBA cvičenie a pre našich starších žiakov súťaženie zmiešaných družstiev v rôznych súťažných kategóriách. Tešíme sa, že prežijeme deň plný zábavy.

    

   

   

   

 • Začiatok školského roka 2018/2019

  Po dvoch mesiacoch prázdnin sa opäť otvorili brány našej školy a do lavíc zasadli žiaci očakávajúci nové vedomosti.  3.9.2018 sme otvorili nový školský rok. Súčasťou našej školskej rodiny sa stali aj noví prváčikovia.  Nielen im ale aj všetkým žiakom, pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom prajeme veľa sily, energie a optimizmu v novom školskom roku 2018/2019. 

 • Oznam

  Vážení  rodičia,

   dovoľte mi informovať Vás o platení stravného pre deti, ktoré sa stravujú v našej školskej jedálni:

  Každý mesiac prosím zasielať stravné do 25-teho. V mesiaci august treba zaplatiť prvú platbu na september: Platby sa uhrádzajú vždy mesiac vopred.

  Číslo nášho stravného účtu je:  SK02 0200 0000 0017 4463 0659

  Variabilný symbol : mesiac               Do poznámky uveďte prosím  meno  žiaka a triedu

  Platby:

  I.Stupeň (1-4 ročník) : 21,50 €

  II.Stupeň (5-9 ročník): 22,70 €

  Desiata : 9 €

  Zamestnanci : 23,40 €

  Cudzí stravníci : 52 €

  Ak dieťa bude odoberať obed + desiatu prosím sumu sčítať.  Platby súrodencov môžete tiež sčítať a poslať jednou sumou, v poznámke však musí byť uvedené meno detí a trieda.

  Bližšie informácie na č.t. 045/6743 385  u p. Spevákovej – ved. ŠJ. Podrobný rozpis platieb, ako aj odhlasovanie a prihlasovanie žiakov na stravu,  je uvedený na stránke školy -  informácie pre rodičov – podstrana jedáleň

                                                               Janka Speváková – ved. ŠJ                                                                 

                             

 • Zmena rozvrhu zvonenia

  Milí rodičia, milí žiaci od nového školského roka sa upravuje rozvrh zvonení po vyučovacích hodinách, a to nasledovne:

  0.hod. 7.00 - 7,45

  1.hod. 7,50- 8,35

  2.hod. 8,40- 9,25

  3.hod. 9,40- 10,25

  4.hod. 10,35- 11,20

  5.hod. 11,30- 12,15

  6.hod. 12,45- 13,30

  7.hod. 13,35- 14,20

 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Slávnostné otvorenie školského roka

  Milí žiaci, milí rodičia, leto sa chýli ku koncu a to je znak, že sa pre vás otvárajú opäť školské brány. Po krásnych prázdninách sa stretneme spoločne na školskom dvore 3.9.2018 o 8.00. V prípade nepriaznivého počasia sa slávnostné otvorenie školského roka bude konať v priestoroch našej auly. Tešíme sa na Vás.

 • Koniec školského roka 2017/2018

  Vážení rodičia, učitelia, milí žiaci,

  začínajú prázdniny – čas, na ktorý sa všetci tešíme.

  Chceme sa poďakovať žiakom za ich celoročnú prácu, usilovnosť, tvorivosť a reprezentáciu našej školy v súťažiach.

  Vďaka patrí všetkým učiteľom, vychovávateľom, prevádzkovým zamestnancom za ich vykonanú prácu pre rast a rozvoj našich žiakov, za aktívnu účasť pri organizovaní školských podujatí, za čas, ktorý ste venovali našej škole.

  Ďakujeme rodičom za spoluprácu pri výchove a vzdelávaní našich spoločných detí. Za to, že ste im dôverovali, pomáhali, zabezpečovali pomôcky, povzbudzovali ich.

  Prajeme vám všetkým krásne prázdniny plné slnečných lúčov , radosti, veľa dni oddychu, príjemné chvíle strávené s rodinou a kamarátmi.

  Tešíme sa na vás v septembri – opäť dovidenia!

 • Výlet z ŚKD - Banské múzeum Andrej štôlňa

  Do galérie Výlet z ŚKD - Banské múzeum Andrej štôlňa boli pridané fotografie.

  Dňa 26. a 28.6.2018 sme navštívili Banské múzeum Andrej štôlňa. Ďakujeme p. Dušanovi Roobovi za prehliadku bane, ktorá nám priblížila ťažkú prácu baníkov od histórie až po súčastnosť. Veľmi sa nám páčilo a z bane sme sa presunuli na ryžovanie zlata. Naša cesta ešte neskončila a pokračovala na salaš Revolta, kde sme sa občerstvili čerstvým syrom a žinčicou. Návrat späť sme zvládli na jednotku. Unavení a plní zážitkov sme ich mohli porozprávať v školskom klube ostatným deťom. Školský rok sme ukončili turistikov a tešíme sa na letné prázdniny :-)

 • Najúspešnejší žiaci školy na obede s vedením školy
 • Vyhodnotenie športovca roka

  1. miesto - Erik Gordulič - 7.A - 27 hlasov

  2. miesto - Terézia Krížová - 2.B - 25 hlasov

  3. miesto - Jozef Bielik - 6.A

 • Exkurzia do múzea holokaustu

  Písal sa utorok 19.6., ktorý rozhodne nebol ako všetky ostatné. Ôsmaci a siedmaci spolu so žiakmi zo SOŠ so sluchovým postihnutím mali možnosť navštíviť Múzeum holokaustu v Seredi. V utorok ráno sme sa všetci zišli na parkovisku v Kremnici, nastúpili do autobusu a plní očakávaní sa vydali na exkurziu. Cesta do Serede bola dlhá a unavujúca. Po dorazení na miesto mali niektorí motýle v bruchu. Ako prvé nám premietli dokument o pánovi Jankovi Hanákovi, rodákovi zo Žiliny,  ktorý holokaust prežil. Potom sme sa presunuli na výstavu, ktorá bola naaranžovaná na miestach vtedajších väzníc pre Židov. Dozvedeli sme sa, že celý tábor slúžil na zhromažďovanie Židov, ktorí nazývali “pracovný tábor“. Odtiaľ putovali vo vagónoch pre dobytok do koncentračných a vyhladzovacích táborov poväčšine na území Poľska. Mohli sme nazrieť ako to v takých vagónoch vyzerá. Ďalej sme sa presunuli do ďalšej z budov.  Tam sme mohli vidieť ukážky šesťcípych hviezd, ktoré  boli pre Židov typickým symbolom. Vždy ich museli nosiť pripnuté na poslednej vrstve oblečenia. Taktiež topánky, kufre alebo nahrávky pravdivých príbehov. Napokon sme sa presunuli do poslednej budovy, kde sme sa dozvedeli ešte niečo o rómskom holokauste. Exkurziu sme zakončili spoločnou fotkou. Myslím si, že sme sa dozvedeli dosť o tragickej minulosti. Napriek tomu, že táto exkurzia bola na dosť citlivú tému hodnotíme ju ako pozitívnu a nevyhnutnú pre objasnenie tejto problematiky.

  Zuzana Roobová, 8.A

 • Týždeň detskej radosti v ŚKD

  Do galérie Týždeň detskej radosti v ŚKD boli pridané fotografie.

 • Príprava na účelové cvičenie

  Didaktické hry a účelové cvičenia sú povinnou súčasťou vyučovacieho procesu, v rámci ktorých sa plnia učebné osnovy z prierezovej témy OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA. V teoretickej časti v škole ( 21.6.), v ktorej žiaci prechádzali jednotlivými stanovišťami a na nich plnili úlohy z oblasti ochrany života a zdravia, z CO a riešenia mimoriadnych situácií, z dopravnej výchovy, z orientácie v prírode, zo zdravotnej prípravy. Zdravotnú prípravu zvládali pod vedením odborných pracovníčok z regionálneho ústavu verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom a ostané stanovištia si veľmi fundovane pripravili naši pedagógovia. Svoje vedomosti v týchto vybraných témach si potom mohli žiaci overiť priamo v teréne          (22.6.), aby si tam mohli vyskúšať aj svoje zručnosti. Súťažili, pozorovali prírodu, športovali, vyskúšali si orientáciu v teréne, určovanie svetových strán, odhad vzdialenosti vytýčených bodov a pod. 

 • Verný ľudovým tradíciám ...

  Víťazstvom v súťaži Červené jabĺčko sa náš žiak, Ferko Kmeť, stal  finalistom hneď dvoch ďalších súťaží, kde našu školu, mesto i región reprezentoval v speve ľudových piesní viac než úspešne. Na Detskom hudobnom festivale v Kokave nad Rimavicou, kde sa sprevádzal sám na harmonike, sa umiestnil v striebornom pásme.

  V Hronseku, na súťaži Hronsecká lipová ratolesť, kde súťažiacich sprevádzala skvelá ľudová hudba Borievka a ako hosť sa predstavil aj skvelý spevák Ján Ambróz,  skončil vo veľkej konkurencii na skvelom 3. mieste. Svojim umiestnením si zároveň „vyspieval“ možnosť účinkovať 28.7.2018 na folklórnom stretnutí pod názvom „Na badínskych vŕškach“, kde ho bude sprevádzať ľudová hudba Hronsečania.

strana: