Kontakt O škole Novinky Čo sa udialo Fotoalbum Kalendár Užitočné linky Počasie Rada školy Rodičovská rada
Navigácia
 • Koniec školského roka 2017/2018

  Vážení rodičia, učitelia, milí žiaci,

  začínajú prázdniny – čas, na ktorý sa všetci tešíme.

  Chceme sa poďakovať žiakom za ich celoročnú prácu, usilovnosť, tvorivosť a reprezentáciu našej školy v súťažiach.

  Vďaka patrí všetkým učiteľom, vychovávateľom, prevádzkovým zamestnancom za ich vykonanú prácu pre rast a rozvoj našich žiakov, za aktívnu účasť pri organizovaní školských podujatí, za čas, ktorý ste venovali našej škole.

  Ďakujeme rodičom za spoluprácu pri výchove a vzdelávaní našich spoločných detí. Za to, že ste im dôverovali, pomáhali, zabezpečovali pomôcky, povzbudzovali ich.

  Prajeme vám všetkým krásne prázdniny plné slnečných lúčov , radosti, veľa dni oddychu, príjemné chvíle strávené s rodinou a kamarátmi.

  Tešíme sa na vás v septembri – opäť dovidenia!

 • Výlet z ŚKD - Banské múzeum Andrej štôlňa

  Do galérie Výlet z ŚKD - Banské múzeum Andrej štôlňa boli pridané fotografie.

  Dňa 26. a 28.6.2018 sme navštívili Banské múzeum Andrej štôlňa. Ďakujeme p. Dušanovi Roobovi za prehliadku bane, ktorá nám priblížila ťažkú prácu baníkov od histórie až po súčastnosť. Veľmi sa nám páčilo a z bane sme sa presunuli na ryžovanie zlata. Naša cesta ešte neskončila a pokračovala na salaš Revolta, kde sme sa občerstvili čerstvým syrom a žinčicou. Návrat späť sme zvládli na jednotku. Unavení a plní zážitkov sme ich mohli porozprávať v školskom klube ostatným deťom. Školský rok sme ukončili turistikov a tešíme sa na letné prázdniny :-)

 • Najúspešnejší žiaci školy na obede s vedením školy
 • Vyhodnotenie športovca roka

  1. miesto - Erik Gordulič - 7.A - 27 hlasov

  2. miesto - Terézia Krížová - 2.B - 25 hlasov

  3. miesto - Jozef Bielik - 6.A

 • Exkurzia do múzea holokaustu

  Písal sa utorok 19.6., ktorý rozhodne nebol ako všetky ostatné. Ôsmaci a siedmaci spolu so žiakmi zo SOŠ so sluchovým postihnutím mali možnosť navštíviť Múzeum holokaustu v Seredi. V utorok ráno sme sa všetci zišli na parkovisku v Kremnici, nastúpili do autobusu a plní očakávaní sa vydali na exkurziu. Cesta do Serede bola dlhá a unavujúca. Po dorazení na miesto mali niektorí motýle v bruchu. Ako prvé nám premietli dokument o pánovi Jankovi Hanákovi, rodákovi zo Žiliny,  ktorý holokaust prežil. Potom sme sa presunuli na výstavu, ktorá bola naaranžovaná na miestach vtedajších väzníc pre Židov. Dozvedeli sme sa, že celý tábor slúžil na zhromažďovanie Židov, ktorí nazývali “pracovný tábor“. Odtiaľ putovali vo vagónoch pre dobytok do koncentračných a vyhladzovacích táborov poväčšine na území Poľska. Mohli sme nazrieť ako to v takých vagónoch vyzerá. Ďalej sme sa presunuli do ďalšej z budov.  Tam sme mohli vidieť ukážky šesťcípych hviezd, ktoré  boli pre Židov typickým symbolom. Vždy ich museli nosiť pripnuté na poslednej vrstve oblečenia. Taktiež topánky, kufre alebo nahrávky pravdivých príbehov. Napokon sme sa presunuli do poslednej budovy, kde sme sa dozvedeli ešte niečo o rómskom holokauste. Exkurziu sme zakončili spoločnou fotkou. Myslím si, že sme sa dozvedeli dosť o tragickej minulosti. Napriek tomu, že táto exkurzia bola na dosť citlivú tému hodnotíme ju ako pozitívnu a nevyhnutnú pre objasnenie tejto problematiky.

  Zuzana Roobová, 8.A

 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Týždeň detskej radosti v ŚKD

  Do galérie Týždeň detskej radosti v ŚKD boli pridané fotografie.

 • Príprava na účelové cvičenie

  Didaktické hry a účelové cvičenia sú povinnou súčasťou vyučovacieho procesu, v rámci ktorých sa plnia učebné osnovy z prierezovej témy OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA. V teoretickej časti v škole ( 21.6.), v ktorej žiaci prechádzali jednotlivými stanovišťami a na nich plnili úlohy z oblasti ochrany života a zdravia, z CO a riešenia mimoriadnych situácií, z dopravnej výchovy, z orientácie v prírode, zo zdravotnej prípravy. Zdravotnú prípravu zvládali pod vedením odborných pracovníčok z regionálneho ústavu verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom a ostané stanovištia si veľmi fundovane pripravili naši pedagógovia. Svoje vedomosti v týchto vybraných témach si potom mohli žiaci overiť priamo v teréne          (22.6.), aby si tam mohli vyskúšať aj svoje zručnosti. Súťažili, pozorovali prírodu, športovali, vyskúšali si orientáciu v teréne, určovanie svetových strán, odhad vzdialenosti vytýčených bodov a pod. 

 • Verný ľudovým tradíciám ...

  Víťazstvom v súťaži Červené jabĺčko sa náš žiak, Ferko Kmeť, stal  finalistom hneď dvoch ďalších súťaží, kde našu školu, mesto i región reprezentoval v speve ľudových piesní viac než úspešne. Na Detskom hudobnom festivale v Kokave nad Rimavicou, kde sa sprevádzal sám na harmonike, sa umiestnil v striebornom pásme.

  V Hronseku, na súťaži Hronsecká lipová ratolesť, kde súťažiacich sprevádzala skvelá ľudová hudba Borievka a ako hosť sa predstavil aj skvelý spevák Ján Ambróz,  skončil vo veľkej konkurencii na skvelom 3. mieste. Svojim umiestnením si zároveň „vyspieval“ možnosť účinkovať 28.7.2018 na folklórnom stretnutí pod názvom „Na badínskych vŕškach“, kde ho bude sprevádzať ľudová hudba Hronsečania.

 • Detská Univerzita Komenského

  Detská Univerzita Komenského (DUK) a Detská Univerzita Komenského Online (DUK Online) štartuje aj toto leto. Jej organizátormi a realizátormi sú Divadlo Aréna, Univerzita Komenského a spoločnosť DATALAN, ktorá sa do unikátneho vzdelávacieho projektu zapojila tým, že Detskú univerzitu Komenského sprístupňuje online aj pre tie deti, ktoré sa či už z časových, geografických, finančných, kapacitných alebo iných dôvodov nemôžu DUK zúčastniť.  Slovenský líder v oblasti informačných technológií tak prenáša deťom nové poznatky bezplatne cez internet priamo do detských izieb.  Tento rok sa realizuje už 16. ročník DUK a 8. roční k DUK on line. Opäť je na čo sa tešiť – popri inšpiratívnych prednáškach a uznávaných profesoroch čaká na deti aj atraktívny program, súťaže a opäť super ceny. Najväčšou výhodou online štúdia je jednoduchá dostupnosť. Vďaka online forme môžu na DUK Online na pár klikov študovať deti z celého Slovenska, dokonca aj v prípade, že sú na prázdninách v zahraničí. Stačí mať pripojenie na internet. Počas predchádzajúcich 7 rokov absolvovalo DUK online 2146 študentov, z toho úspešne ukončilo s diplomom 1188 študentov. V terajšom 8. ročníku sa na online štúdium DUK online prihlásilo už 130 študentov. Pre študentov sú, podobne ako vlani, pripravené aj rôzne súťaže a hodnotné ceny. 

  Prihlásiť sa môzete tu:http://www.dukonline.sk/

 • Experimentovanie po nemecky

  V júni 2017 sa škola zapojila do projektu Nadácie Volkswagen, Goetheho inštitútu a Štátneho pedagogického ústavu pod názvom „Experimentovanie po nemecky“. Ide o využívanie metódy CLIL vo vyučovaní. Pani učiteľka Šebeňová absolvovala školenia, ktorých výsledkom bol celoročný projekt. Počas tohto školského roka 2017/2018 sa žiaci šiesteho a deviateho ročníka počas vybraných hodín nemeckého jazyka vzdelávali formou metódy CLIL. CLIL znamená „vnášanie“ odborných predmetov (fyzika, biológia) do vyučovania cudzieho jazyka. Žiaci sa naučili odborné výrazy formou praktických pokusov. Zistili sme ako funguje magnetizmus, Archimedov zákon alebo aj naše zmysly. Budeme sa touto metódou vzdelávať aj naďalej. Súčasťou tohto projektu bola sada pomôcok na uskutočňovanie pokusov spolu s plagátmi a hracími kartami.

 • Pozvánka na popoludnie plné zábavy
 • Kremnicný zelený poklad

  Dňa 15.6.2018 v piatok sa naši žiaci 7. a 8. ročníka zúčastnili Kremnického zeleného pokladu. Pre žiakov bolo pripravených 8 stanovíšť, ktoré otestovali ich vedomosti z biológie, geografie a matematiky. Po splnení všetkých úloh a šťastnom dorazení do cieľa žiakov čakala chutná odmena. Keď  sa všetci do sýtosti najedli nasledovalo vyhodnotenie. Žiaci 7. ročníka síce skončili na poslednom siedmom mieste a žiaci 8. ročníka skončili na 4. a 7. mieste z deviatich ale strávili príjemné dopoludnie plné hier. Gratulujeme! Snáď v budúcom roku budú mať naši žiaci viac šťastia.

 • Koncoročná opekačka

  Človek je odpradávna súčasťou nejakej skupiny, spoločenstva. Musí sa naučiť vychádzať s ľuďmi, aby mohol byť jej zdravou súčasťou. Keď ľudia spolupracujú sú silnejší, dokážu viac. Aj piataci mali možnosť svoje spoločenstvo upevniť tento pondelok na opekačke. Presvedčili sme sa o tom, že vzájomná tolerancia, či snaha pomáhať si, nám pomáhajú upevniť naše kamarátstva. Aj vďaka tomu sme mohli v tento deň prežiť veľa zábavy. Veríme, že na spoločnej ceste do deviateho ročníka jej zažijeme ešte veľmi veľa.

 • Exkurzia v archíve

  Dvere Kremnického archívu sa otvorili aj pre našich piatakov 6.6.2018. Priestor pre niekoho nepoznaný nám odkryl svoje tajomstvá a mohli sme zároveň lepšie pochopiť význam tejto inštitúcie. V úvodnej časti sme si vypočuli niečo o histórii našho mesta. Skvosty archívu, teda zakladaciu listinu aj s pečaťou rodu Anjou, či knihu z 13. storočia v pôvodnom znení, sme si prezerali so zatajeným dychom. V ďalšej časti si žiaci mohli skúsiť vyrobiť vlastnú pečať, či písať na tradičnom písacom stroji, čo už je dnes rarita.Aj vďaka tejto prehliadke sme naplnili túžbu po poznaní, stali sme sa aspoň na chvíľu malými badateľmi.

   

   

 • Laboratórna úloha z fyziky 8.ročník

  Na hodine fyziky sme dnes v rámci laboratórnej úlohy pracovali s programom CMA Coach. Je to program, ktorý je univerzálnym prostredím pre vzdelávanie v oblasti prírodných vied, matematiky a základov techniky. Integruje nástroje pre meranie, ovládanie zariadení počítačom, videomeranie, modelovanie, tvorbu interaktívnych animácií, pokročilé spracovanie dát a analýzu dát. Samozrejme, keďže sme s programom na hodine  pracovali prvýkrát, realizovali sme len jednu časť a to videomerania. Videomeranie umožňuje zbierať dáta a to poloha – čas z videosekvencie, alebo sekvencie obrázkov z digitálneho fotoaparátu. My sme mali video pripravené.

  V laboratórnej úlohe sme analyzovali pohyb plachetnice. Najprv sme zakreslili predpoklad na základe ukážky. Potom v programe, ktorý nám spracoval video, sme tvorili tabuľku z grafu. Určili sme graf rýchlosti a analyzovali sme pohyb. Bola to hodina, kde sme priamo vo vyučovaní pracovali s digitálnymi technológiami.

  Monika Gombošová

 • Tvorenie na etike

  Príroda je miesto, kde čerpáme energiu, je zdrojom našej inšpirácie. Inšpirovali sme sa aj pri tvorbe obrázkov z prírodnin. Výsledkom boli krásne žiacke výtvory: Štyri ročné obdobia, Lúka v lete, Štvorlístok a  Strom života. Chráňme si miesto, ktoré je oázou našej duše.

 • Môžbyť.sk - športový projekt

  Projekt MÔŽEBYŤ.SK je v súlade so strategickými cieľmi MŠVVaŠ SR v oblasti športu a pohybových aktivít mládeže. Odbornými partnermi projektu sú sekcia štátnej starostlivosti o šport na MŠVVaŠ SR, Národné športové centrum a Slovenská asociácia športu na školách. 

   

  Súčasťou projektu je aj internetová TV MÔŽEBYŤ.SK (www.mozebyt.sk), ktorá prináša to najlepšie zo sveta detského a mládežníckeho športu – rečou kmeňa mladých.

  Video klikni a pozri

   

   

   

   

   

   

   

 • Exkurzia Martin

  Škaredé počasie nám v dnešný deň neprekazilo plány a my piataci sme sa vybrali na poznávací výlet do Martina.V meste, kde história a kultúra na vás dýcha z každej strany, sme navštívili Pamätný dom Jozefa Cígera Hronského. Nalepilo sa tu na nás niekoľko nových informácií o ňom, no zároveň sme boli na seba hrdí, že čosi sme už aj vedeli.Ďalšou zastávkou bolo Múzeum slovenskej dediny, kde kvapky dažďa urýchlili tempo našej prehliadky. Vďaka tomuto prostrediu, domom či hospodárskym budovám, ktoré sme si mohli pozrieť, ale aj atmosfére, ktorú sme tu vnímali, sme si lepšie dokázali predstaviť vtedajší život. Niektorí sme si uvedomili, že občas máme hodnotový rebríček postavený naopak a podstata bytia nespočíva v bohatstve, ale v láske a priateľstve medzi ľuďmi.

   

 • Vlastiveda - zážitkovo, v múzeu.

  Do galérie Vlastiveda - zážitkovo, v múzeu. boli pridané fotografie.

  Učenie sa o stredoveku nie je jednoduché pre žiakov, ale keď sa spojí vysvetľovanie s priamym zážitkom, určite to ide ľahšie. V múzeu mincí a medailí nám veľmi zaujímavo o stredoveku rozprávala pracovníčka múzea, pani Bc. Agáta Lešková. Zo žiakov sa aspoň na okamih stali kráľ,kráľovná, šľachtici, mešťania, zemepáni, ale aj poddaní a nevoľníci. 

strana: