• Pre rodičov a študentov

  Pre zobrazenie Vašich známok, odhlasovanie stravy a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Novinky

     • Kto by sa netešil na Mikuláša?

      Sviatok sv. Mikuláša je obľúbený najmä deťmi, ktoré sa v tento deň tešia na obdarovanie sladkosťami a rôznymi drobnosťami. Zvykom je očistiť si topánky, dať ich večer do obloka a ráno si v nich nájsť milé prekvapenie.

      Zvyky vzťahujúce sa ku dňu sv. Mikuláša sa postupne vyvíjali až do podoby, ktorá sa zachovala dodnes.

     • Adventné venčeky

      Takto sa pripravili naši žiaci na advent: Vivienka z 2. A, Kristínka a Hanka z 5. A, Aďko z 5. B, Ninka, Katka a Sebastián zo 6. A, Ferko zo 7. A, Jojko zo 7. B, Mirka, Timejka a Vika z 9. A. Ďakujeme za navodenie príjemnej adventnej atmosféry.

     • Oznam

      Vážení rodičia,

      v októbri bola odsúhlasená výška príspevku do ZRPŠ v nezmenenej hodnote 10 EUR, pre druhého súrodenca 5 EUR, tretieho 0 EUR.

      Chcela by som Vás poprosiť, aby ste po Vašich deťoch poslali daný príspevok ich triednym učiteľom/učiteľkám, keďže vzhľadom na aktuálne hygienicko-epidemiologické usmernenia do školy rodičia nemajú umožnený vstup.

     • Aj deti vedia , že len spoločnou prácou dôjdeme k cieľu.

      Dnes sa námorníci z 1.B na daltonskom vyučovaní zmenili na pirátov-lúpežníkov. Opäť sa presvedčili, že ťahať za jeden povraz je dôležité a spoločnými silami sa tak dostali až k sladkému pokladu. Splnením povinných úloh, ku ktorým patrilo pirátske počítanie, prepis textu, ale i bludisko vedúce k pokladu, prváci dokázali, že 3 mesiace v škole usilovne pracovali. Podarilo sa im nájsť ukryté mince v piesku, ukoristiť čo najviac mincí hodom na cieľ, a dokonca aj vyrobiť odtlačok zlatej pirátskej mince. Ďakujeme Eliške, ktorá spolu s maminou pripravila obrovský a veľmi zaujímavý projekt o živote pirátov i čokoládové mince do podkladu, Paľkovej mamine za pirátske omaľovánky a všetkým rodičom za tvorivosť pri príprave pirátskych kostýmov.

     • Objavitelia v IV.A

      Naši pátrači zo IV.A dnes objavovali záhady jednoduchého stroja a zhotovovali kladku. Najprv skonštruovali pevnú kladku, ale podarila sa im aj voľná kladka. Vyskúšali si tak, ako dvíhať ťažké predmety s menšou námahou.

  • Partneri

   • {#1508} 1
  • Zvonenia

   Sobota 5. 12. 2020
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje