Kontakt O škole Novinky Čo sa udialo Fotoalbum Kalendár Užitočné linky Počasie Rada školy Rodičovská rada
Navigácia
Úvod AKTUÁLNE OZNAMY Poplatky a písomný oznam o odchode detí z ŠKD Zoznam detí I. oddelenie - 1.A Zoznam detí II.oddelenie - 4.A,B; 5.A,B Zoznam detí III. oddelenie - 3. A,B Zoznam detí IV. oddelenie - 2. A,B O škole Vyúčtovanie za II. polrok školského roka 2016/2017 Vyúčtovanie za školský rok 2017/2018 Program pre starých rodičov "Spiaci les" s p. Slašťanom Pečenie medovníkov Pozorovanie Merkura Prezident SR  Andrej Kiska Športové popoludnie v ŠKD Deň mlieka Týždeň detských radostí Turistická prechádzka na rekreačné stredisko Toliar Výlet za odmenu pre prváčikov Deň Zeme Naše tvorenie Návšteva Múzea mincí a medailí Mučiareň Tvorivé dielne v Galérii Stavby zo snehu Prax s Natáliou Mať tak o koliesko viac Deň Zeme Týždeň detskej radosti Zdravé občerstvenie História baníctva v Kremnici Výroba darčekov ku dňu otcov Mincovňa Kremnica Beseda v knižnici J. Kollára s p. Slašťanom Poradia ti záchranári Tvorivé dielne - Pohronské osv. stredisko Tvoríme s prvákmi v I. oddelení Vianočné svetielka IV. oddelenie Príprava na vianočné trhy Program - Jabĺčkové posedenie Vianočné ozdôbky

ŠKD

Úvod

 

   ŠKOLSKÝ   KLUB  DETÍ

 

        

Zmena prevádzkových hodín:   5:45 - 16:00 

        

 

      Náš školský klub detí je v prevádzke každý pracovný deň v čase od 5:45 - 16:00 hod.

   

          5:45  -    7:40         Príchod detí do ŠKD

                                       Hry v oddelení podľa výberu detí

                                       Odchod do školy                                          

                                                                                               

 

         7:50  -   11:15           Pobyt žiakov I. a II. stupňa počas voľných hodín

                                        Voľné zamestnanie podľa záujmu detí

                                                                                                                    

         11:30  -  13:15           Príchod detí do ŠKD

                                         Osobná hygiena, príprava na obed                       

                                         Obed

                                         Spoločenskovedná - enviromentálna činnosť                 yes

 

 

          11:30 - 13:15             Pracovno - technická činnosť                                     

                                                                                                                                                              

            11:.30 - 13:25           Telovýchovná, dopravná, zdravotná činnosť

                                                                                                                                   smiley

            11:30  - 13:25             Rekreačný poldeň

           

             14:00 - 15:00           Každý pracovný deň prebieha rekreačná a oddychová činnosť

 

             14:00 - 16:00           Príprava na vyučovanie - pondelok, utorok, streda, štvrtok.

                                           V piatok sa príprava na vyučovanie nerobí.

                                                                                                                       

 

 Milé deti a rodičia,

ponúkame Vám pár informácií, ktoré sa týkajú pobytu detí v školskom klube detí:

V klube sa nachádzajú štyri oddelenia, v ktorých je deťom ponúkané zmysluplné trávenie voľného času, ako i vzdelávanie formou hier, súťaží a kvízov. Činnosť školského klubu detí pozostáva z odpočinkovej, rekreačnej činnosti a prípravy na vyučovanie. V prípade, že rodičia majú záujem o to, aby si ich dieťa v klube vypracovalo písomné domáce úlohy, je potrebné, aby to nahlásili pani vychovávateľke. Pri realizácii činností rešpektujeme najmä princíp dobrovoľnosti a deti do činnosti nenútime. O dĺžke pobytu dieťaťa v školskom klube detí rozhodujú rodičia v rámci prevádzkových hodín. Klub je v prevádzke denne ( okrem víkendov a prázdnin) od 5.45 hod do 16.00 hod. Ak rodičia majú záujem o to, aby bol klub v prevádzke dlhšie, je nutné, aby to nahlásili ktorejkoľvek pani vychovávateľke. Prevádzka klubu v čase prázdnin závisí od záujmu detí a rodičov. Na písomnú žiadosť rodiča môže dieťa odchádzať z klubu samé, rodič tým preberá plnú zodpovednosť za príchod dieťaťa domov. Pokiaľ bude dieťa z klubu vyzdvihovať iná osoba ako rodič, je potrebné odovzdať pani vychovávateľke písomné splnomocnenie.

Platba za pobyt dieťaťa v školskom klube:  

 4€ / mesiac /  pobyt v ŠKD / Poplatok sa posiela na účet.

 4€ / polrok / fond školského klubu / Poplatok sa vyberá v hotovosti.

Platba sa uhrádza polročne. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte nás - pani vychovávateľky.

 Tešíme sa na pekné chvíle, ktoré spolu s Vami, milé deti, počas roka prežijeme!   :)